BEREZIA Euskararen erabilera sustatzea, EAJ-ren erronka nagusietako bat